Problém s reléovým prepínačom taríf EJP

Moje prepínacie relé (prerušuje moje konvektory v dňoch EJP) s reptajúcou cievkou. Čo mám robiť? Je to nebezpečné?

Existuje veľa príčin poruchy prepínacieho relé :

- zadretie v dôsledku opotrebenia na úrovni blokovania;

- čiastočne uvoľnené spojenia;

- problémy s cievkou atď.

Ak je relé staré (častý prípad inštalácií EJP ) a vzhľadom na jeho obmedzené náklady sa zdá byť rozumné ho vymeniť.