Poškodený elektrický zvlhčovač

Kúpil som si elektrický zvlhčovač vzduchu. Kráča s predávajúcim, s priateľmi ... ale nie so mnou. Samozrejme som skontroloval elektrické zásuvky a zmenil prístroj. Ďakujeme, že ste našli riešenie. Zariadenie je vybavené transformátorom; aj on bol vymenený.

Neuvádzate, či skutočnosť, že pripojenie vášho spotrebiča spôsobí spustenie vašej inštalácie, by v takom prípade nastala chyba v obvode. Môžem vám len poradiť, aby ste si nechali skontrolovať elektroinštaláciu odborníkom, ktorý po príchode domov zistí zdroj problému. Môžete tiež požiadať o elektrickú diagnostiku. Dôsledné dodržiavanie normy NF C 15-100 je mimoriadne dôležité pre vašu bezpečnosť.

Pôsobili ste na hygrostat vášho odvlhčovača vzduchu (ak ho má)? Ak je úroveň vlhkosti nižšia ako nastavená hodnota vášho spotrebiča, nemusí sa z tohto dôvodu spustiť.