Nedostatočný tlak vody

Zaznamenali sme 1,6 baru vstupného tlaku vody na merači, čo sa zdá byť trochu nízke ... Ako zvýšiť tento tlak jednoduchými prostriedkami?

Na bežné použitie môže stačiť tlak 1,6 bar. Je zrejmé, že potrebujete viac, ak si chcete napríklad nainštalovať sprchu „thalasso“. Začnite tým, že skontrolujete, či vaša zmluva o vode poskytuje minimálny tlak. Ak je to tak a je to viac ako 1,6 baru, obráťte sa na vodárenskú spoločnosť. Ak nie je nič naplánované a chcete väčší tlak, kúpte si zosilňovač, ktorý umiestnite do hlavy svojej inštalácie. Varovanie: príliš vysoký tlak môže poškodiť niektoré zariadenia (napríklad zásobníky vody). Poskytnite tiež expanznú nádrž.