Aký spôsob odvolania sa na bridlice ovplyvnené prechodom pyritov?

Dal som postaviť pavilón v roku 2000. Dnes vidím, že prírodná bridlicová strecha je ovplyvnená feritom. Bridlica má škvrny, jamy a praskliny na hrdzi. Desaťročné obdobie skončilo. Existuje možnosť obrátiť sa na poisťovníctvo alebo iné organizácie. Vopred ďakujem.

Na vaše bridlice nemá vplyv „ferity“, ale „pyrity“ (disulfidy železa), ktoré vplyvom vody a kyslíka zhrdzavejú a môžu nakoniec prejsť „cez“. Tieto pyrity sú znakom nekvalitných dosiek. Našli sme ho veľa na bridliciach dovezených zo Španielska, zatiaľ čo naše angevinské bridlice sú prakticky zadarmo. Norma NF P 32-201 prakticky vylučuje všetky stopy pyritov (až na niekoľko výnimiek).

Bridlicová strecha musí byť schopná bez problémov prežiť desaťročia. Vzhľadom na náklady na opravu strechy, najmä v prípade prírodných bridlíc, môže byť cestou právna cesta so staviteľom (ak ešte existuje) alebo s výrobcom, najmä preto, že na bridlicu sa všeobecne poskytuje záruka 30 rokov. , najmä proti perforácii.