Spravte asfaltovú príjazdovú cestu

Chcel by som mať príjazdovú cestu z asfaltu. Mohli by ste mi pomôcť s rôznymi existujúcimi povlakmi, ich kvalitou a poradenstvom pri aplikácii.

V súčasnosti veľmi populárne riešenie: mať potiahnutú podlahovú krytinu vhodnú pre vozidlá (pozri webovú stránku JDM alebo COLAS). Priepustný pre vodu, nezadržiava vlhkosť, je estetickejší ako bežný bitúmenový náter, netrpí nepriaznivým počasím a zostáva veľmi ľahko udržiavateľný.

Na druhej strane bitúmen je produkt na báze ropy, pomocou ktorého sa vyrábajú dva povlaky, ktoré sa najčastejšie používajú pri stavbe príjazdových ciest a prístupových ciest: asfalt a dvojvrstva. Asfalt predstavuje koberec hrubý 1 až 12 cm. Dvojvrstva, ako naznačuje jej názov, je zložená z dvoch po sebe nasledujúcich vrstiev: vrstvy štrku nastriekanej bitúmenovou emulziou, ktorá bude pokrytá jemnejším štrkom. Upozorňujeme, že náklady na dvojvrstvu sú nižšie, ale jej životnosť je obmedzená (okolo 5 rokov); asfalt je drahší, ale minimálne tak zdvojnásobíte životnosť svojej príjazdovej cesty.

Nech si zvolíte akúkoľvek techniku, mala by byť implementovaná odborníkom.