Vymeňte krídlové uzávery za posuvné.

Chceli by sme zmeniť naše rolety a prijať veľmi aktuálny model. Máte nejakú spätnú väzbu k bočne motorizovaným posuvným uzáverom všeobecne a konkrétnejšie k novému systému SIB (lišta sa nachádza iba nad oknom). Neriskujú, že ponúknu útek vetru a ocitnú sa tak zahalené?

Posuvné uzávery vrátane systému SIB sú navrhnuté tak, aby odolávali bežným poveternostným javom. Je obzvlášť dôležité zabezpečiť, aby tieto komponenty boli v súlade s miestnym územným plánovaním. Nie všetky samosprávy ich akceptujú, najmä v chránených územiach, ktoré si vyžadujú stanovisko architekta budov Francúzska (všeobecne negatívne). Pri použití si určite vyžadujú viac údržby ako okenice namontované na jednoduchých pántoch. Pamätajte tiež, že z hľadiska bezpečnosti sú posuvné okenice oveľa menej spoľahlivé ako okenice na pántoch, ktoré sa zatvárajú vo vnútri šachty.