Ako vyriešiť problém so sprchovým odtokom?

Voda zo sprchy sa odvádza veľmi ťažko, je nová (nahrádza vaňu) a nie je upchatá. Čo sa deje ? je tam protirefluxny system, mierny sklon. Nápady? riešenia?

Existuje veľa dôvodov, prečo voda zo sprchy dobre neodteká . Najbežnejšou príčinou ... je prítomnosť vlasov vo filtri na sitko (ale myslím si, že ste ich vyčistili?).

Po overení tohto bodu môže nastať problém s dizajnom:

- ak je to spoločnosť, ktorá vykonala práce, je potrebné sa k nej obrátiť;

- ak ste túto prácu vykonávali sami:

• skontrolujte, či zvyšky z práce čiastočne nezakrývajú odtok;

• skontrolujte, či nie je spätný ventil namontovaný hore dnom;

• tiež skontrolujte, či je sklon svahu dostatočný (2 cm / m), čo je opäť klasický problém, keď vymieňate vaňu za sprchu, pričom odtok je obvykle umiestnený nižšie.

• Uistite sa, že je priemer potrubia dostatočný (minimálne 33 mm vo vnútri)