Čo si myslíte o okeniciach zo syntetickej živice?

Je zaujímavé vložiť okenice (ktoré sú najviac vystavené nepriaznivému počasiu) do syntetickej živice a je to veľmi drahé? (spoločnosť mi ponúka 1 veľkú a 1 malú za 4 800 €)

„Veľké a malé“ sú pojmy, ktoré sú trochu neurčité na to, aby som mohol komentovať cenu, ktorá vám je ponúknutá ... ktorá sa mi napriek tomu zdá byť prehnaná.

Tento materiál je zaujímavý, pretože nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu a nie je citlivý na nepriaznivé počasie alebo na xylofágny hmyz, ako môžu byť drevené okenice. Pozor na výrobky, ktoré sú príliš lacné na chôdzu a ktorých rozmerová stálosť nie je pri teplotných výkyvoch vždy dokonalá. Navrhujem, aby ste dostali cenovú ponuku na hliníkové okenice na porovnanie.