Môžeme dať dlaždicu na betónovú dosku?

---------------- Zakazuje norma kladenie dlaždíc na betón pre rodinný dom? Môžete mi povedať štandard Ďakujem ---------------- IP adresa: 83.200.255.5 UserAgent: Mozilla / 4.0 (kompatibilný; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR) 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) Akceptovaný jazyk: fr

Dlaždice musia byť položené na poter, spravidla oddelený od betónu izoláciou alebo plastovou fóliou. Referenčné texty sú DTU 26-2 (poter) a 32-1 (tesnenie dlaždíc).