Poškodené prasknuté dlaždice na vyhrievaných podlahách

V našom dome postavenom v roku 2001 máme elektrické podlahové kúrenie (infračervené); od roku 2005 sú však dlaždice prasknuté na dvoch tretinách povrchu! Kontaktoval som poistenie, ktoré mi poslalo odborníka, ktorý na jednej strane dospel k záveru, že obklady nespadajú do desaťročnej záruky a na druhej strane sú praskliny menšie ako 2 mm nepracoval. Stále nie je normálne, že sú dlaždice prasknuté, takže musí ísť nevyhnutne o stavebnú chybu a nechápem, prečo by som to ako jediný predpokladal. Poznáte podobné prípady a čo mi môžete poradiť?

Skutočne nie je normálne, aby vaša dlaždica praskla na infračervenom systéme, ak bolo použité správne lepidlo. Je pravda, že na obklad sa nevzťahuje desaťročná záruka, keď nie je neoddeliteľnou súčasťou dlaždice, ale je jednoducho nalepený, čo je váš prípad. Nemusíte prijímať rady svojho odborníka na poistenie. Môžete si určiť svojho vlastného experta, ktorého závery môžu byť odlišné.

Odborníci na poistenie majetkových škôd súdy veľmi často protirečia. Okrem toho, ak spoločnosť nepoužila lepidlo uložené v DTU 51-2 (lepidlo klasifikované ako C2S), môžete namietať chybné spracovanie, ktoré bude zodpovedať spoločnosti.