Ako zaobchádzať s kondenzáciou oceľovej panvice?

Môžeme izolovať strechu garáže z oceľovej nádrže s dažďovým štítom medzi väznicami a oceľovou panvou, pretože sa cez dažďový štít vytvára kondenzácia? Môžeme dať vrstvu 20 mm expandovaného polystyrénu, potom 45 mm sklenej vlny a potom OSB dosku? Pod oceľovou panvou bude vzdušný priestor, ale koľko centimetrov zostáva?

Navrhované riešenie je mysliteľné za podmienky dokonalej kontinuity izolácie , čo však nebude možné dosiahnuť kombináciou 2 rôznych izolátorov. Určite by stačila hrubšia vrstva expandovaného polystyrénu. Zaistite vodotesný panel, aby ste zabránili riziku hniloby v prípade občasnej kondenzácie.