Môžeme demontovať a vymeniť pripínacie lišty z PVC?

V obývacej izbe boli namontované pripínacie lišty z PVC. Je možné ich rozobrať, aby ste ich vrátili opačným smerom?

Za normálnych okolností musia byť lišty z PVC pripevnené na svojej podpere a musia byť demontovateľné a inak namontovateľné.

Ak sa jedná o obkladové dosky na stenu, je pravdepodobné, že boli umiestnené na drevených latách, ktoré bude tiež potrebné demontovať a premiestniť podľa nového smeru montáže.