Môže sa poter vyliať na existujúcu dosku?

Môže sa poter nalievať na existujúcu vnútornú dosku (suterén)? S vedomím, že pod existujúcou zrejme neexistuje ochrana (parozábrana alebo polyán). A to, že suterén je zakopaný a veľmi zle vetraný (4 otvory 50 x 15 na 65 m2).

Problém nie je vyliať poter na dosku , ale vedieť, či má tento suterén problémy s vlhkosťou alebo nie.

- Ak je suterén zdravý, rozliatie poteru priamo nad existujúcu dosku nespôsobuje žiadny problém.

- Ak je suterén mokrý a predovšetkým vykazuje známky zvyšovania vlhkosti zo zeme, môže to byť príležitosť vložiť polyán medzi existujúcu dosku a poter.